Paljakka-Puolanka moottorikelkkailu Freeride alue

Alueelle on Paljakasta matkaa kelkkauraa pitkin 14 km. Uralla ajaminen vaatii metsähallituksen luvan jonka saa osoitteesta eraluvat.fi. Sen voi myös tilata puhelimella ennen uralle siirtymistä. Paljakan yrittäjiltä voitte lunastaa kannatustarran 25 eur hintaan ja tämä summa menee suoraa reittien lanauksiin ja sis myös FreeRide alueen. Kannatustarran mukana saa myös alueen kelkka ja freeride alueen kartat.

Kausi 2019-2020 avattu

SÄÄNNÖT:

Alue on merkattu maastoon tai karttaan. Alueen rajoja ei saa ylittää moottorikelkalla MISSÄÄN tilanteessa!
Käyttäjän tulee ymmärtää että lumi- ja keliolosuhteista johtuen alueen rajamerkit saattaa olla talvella vaikeasti havaittavissa tai peittyneitä. Tästä huolimatta alueen rajoja tulee noudattaa ja on käyttäjän vastuulla tietää sijaintinsa maastossa. Käyttäjä ymmärtää että alueen rajojen ulkopuolella on kolmansien osapuolien, ts yksityisten maanomistajien maita ja moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa ilman lupaa on maastoliikennelaissa kielletty.

Tärkeää on myös ymmärtää että toisen kelkan jälki ei ole reitti eikä alue, sillä paikallisilla, poromiehillä ja maanomistajilla voi olla omia kulku-uria alueelta/alueelle. Edellinen koskee myös alueen ulkopuolellla normi kelkkauralle tulevia jälkiä!

Alueella roskaaminen on kielletty, kaikki mitä jaksat sinne viedä jaksat varmasti myös kuljettaa pois.

Kelkan tankkaaminen maastossa ja pystyssä olevien puiden vahingoittaminen on kielletty. Mikäli käytetään vinssiä tai vast on vinssaaminen tapahduttava riittävän isosta puusta puunsuojaliinaa käyttämällä.

Huolehdi että sinulla on riittävä varustus ja turvavälineet freeride ajamiseen.
Avusta tarvittaessa myös kanssakelkkailijoita. Huomioi että alueen läpi kulkee kelkkaura, joten noudata varovaisuutta.

Alueen haltijalla, valvojilla tai viranomaisilla on oikeus peruuttaa lupa ajaa alueella mikäli sääntöjä rikotaan tai muuten olosuhteet sitä vaativat. Alueen käyttöä voidaan yleisestikin rajoittaa tarvittaessa.

Yhteydenotot tarvittaessa mielellään aina sähköisesti joko FACEN kautta
tai sp [email protected] tai [email protected]